Köpek fertilitesindeki azalma, çevresel kirleticilere bağlı olabilir

 

İnsanoğlunun en iyi arkadaşı köpekler, günümüzde fertilite konusunda keskin bir düşüş yaşıyor gibi görünüyor ve araştırmalar bunun çevresel kirlilikten kaynaklanabileceğini öngörüyor. Yakın zaman önce Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir araştırmanın yazarları, çevresel kirleticilerin (kontaminanlar) köpek sperm kalitesinde önemli bir düşüşe neden olduğuna işaret ediyorlar.

Çalışma bulguları azalmış sperm fonksiyonu ile, yetişkin köpeklerin spermleri ve testislerinde bulunan kimyasalların konsantrasyonları ve piyasada bulunan evcil hayvan gıdaları arasındaki korelasyona işaret ediyor.

İngiltere Nottingham Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde görev yapmakta olan araştırma ekibi, Dr Richard Lea önderliğinde, ıslah merkezlerindeki köpeklerden alınan örnekleri 26 yıl boyunca test etti.

Araştırmacılar çalışma süresince 5 özel köpek ırkına odaklandılar: Labrador Retriever, Golden Retriever, kıvırcık tüylü Retriever, Border Collie ve Alman Çoban köpeği. Araştırma grubu her yıl sayısı 42-97 arasında değişen sayıda köpeğe ait örnekleri inceledi.

Araştırma grubu köpeklerden topladıkları sperm örneklerini ‘normal ilerleyici motilite paternine sahip olmak ve mikroskop altında yapısal olarak normal görünmek’ açısından analiz ettiler.

Sperm kalitesinde ve motilitesinde düşüş

Çalışma sonuçları, köpeklerden alınan ejekulat örneklerinde normal harekete sahip spermlerin yüzdesinde belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyordu. Sperm motilitesi 1988-1998 yılları arasında her yıl %2,5 oranında azalırken, 2002-2014 yılları arasında ise yıllık azalma oranı %1.2 olarak tespit edildi.

Sperm kalitesinde azalma olan köpeklerden doğan erkek yavrularda kriptorşidizm oranında artış vardı.

Fertilitesinde azalma saptanan ve kastrasyon yapılan köpeklerden alınan sperm örneklerinde ise çevresel kirleticiler (kontaminanlar) tespit edildi. Yapılan testlerde bu kirletici faktörlerin konsantrasyonlarının sperm motilitesi ve canlılığını etkileyecek düzeyde yüksek olduğu gösterildi.

Ticari olarak satılan köpek kuru mamaları ile yapılan testlerde ise, mamaların içinde sperm kalitesini bozan bazı kirleticilerin varlığı tespit edildi; özellikle yavru köpeklere özel üretilen kuru mamalarda bu kirleticiler mevcuttu.

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr Lea ‘’Sperm motilitesinde azalmaya neden olabilecek diğer faktörleri de araştırdık, örneğin bazı genetik koşulların doğurganlık üzerinde etkisi olduğunu düşünüyoruz. Fakat çalışma süresi olan 26 yıl, infertilite ile genetik faktörler arasında bir ilişki kurmak için oldukça kısa bir süre’’ diyerek görüşlerini açıkladı.

Bu sonuçlar insanlar için ne anlam ifade ediyor?

Güncel çalışmalar insan sperm kalitesinde son 7 yılda düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak “Testiküler disgenezis sendromu” insidansı da artmıştır.

Bu sendrom,  erkeklerde fertiliteyi etkileyen testis kanseri insidansının yüksek olması, hipospadias olarak bilinen doğum defekti ve kriptorşidizmi içeriyor.

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr Lea erkeklerde doğurganlıktaki düşüşün ilk kez bu köpek çalışması ile kanıtlandığını, çevresel kirleticilerin köpeklerin sperm kalitesindeki düşüşe zemin hazırladığını belirti ve bu verilerin insanlarda erkek fertilitesi konusunda umut verici nitelikte olduğunu söyledi.

 

Yukarıdaki haber http://www.medicalnewstoday.com/articles/312228.php

Yanıtlar