Veteriner hekim ziyaretlerinizde genelde yaşamsal 4 parametre üzerinde duruluyor: Ateş, nabız, solunum ve ağrı. Maalesef evcil hayvanların sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konu olan beslenme, çoğunlukla rutin muayenelerde gözden kaçırılan bir konu. Yakın zaman önce yapılmış bir çalışmaya göre evcil hayvanların sadece %7’si tedaviye yönelik olarak düzenlenmiş bir beslenmeden fayda görüyor; evcil hayvan sahiplerinin %90’ı hayvanlarının beslenmesi konusunda veteriner hekimlerinden tavsiye almak istiyor fakat sadece %52’si tavsiye aldığını ifade ediyor.

Veteriner hekimlerin, evcil hayvan sahiplerini beslenmenin hayvan sağlığı üzerindeki etkileri ve önemi konusunda bilgilendirmeleri gerekmektedir. Beslenme, rutin muayenede beşinci yaşamsal parametre olarak değerlendirilmesi gereken ‘’esansiyel’’ bir konudur.

Bu konuda yayınlanan kılavuzlara göre ‘’Doğru beslenme evcil hayvanların yaşam süresini uzatır ve yaşam kalitesini artırır, optimal hayvan bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. Beslenme ile ilgili değerlendirmelerin, hayvan bakımının içine entegre edilmesi, hayvanın sağlığı açsısından kritik bir önem sahiptir; hastalık ve yaralanma kadar önemli bir yer tutmalıdır; ayrıca ekstra bir zaman ve maliyet gerektirmez.

Genel sağlığın başlıca 3 parametreden etkilendiğini biliyoruz: Çevre, genetik ve beslenme. Hipokrat beslenmenin ‘’İyi olma hali’’ne etkisinin üzerinde durmuş ve ‘’Besin bizim ilacımız olabilir veya ilacımız besin olabilir’’ demiştir. Hipokrat’tan 25 asır sonra, günümüzde beslenmenin veteriner hekimlikteki rolü daha iyi anlaşılmış durumda…

Her bir evcil hayvana özel beslenme programının oluşturulması, her rutin muayenede beslenme programının gözden geçirilmesi ve spesifik bir diyet programının uygulanması, bakım ve tedavinin bir parçası olmalıdır. Evcil hayvanların beslenme programları yaş, hareketlilik, yaşam tarzı, vücut ağırlığı, tıbbi geçmişi, altta yatan diğer hastalıklar, mevcut tedaviler ve diyet göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır.

Bir araştırmaya göre, evci hayvan sahiplerinin %90’ı hayvanlarının beslenmesi konusunda tavsiye almak istemektedir, ancak sadece %15’i bu konuda veterinerinden tavsiye almaktadır. Anket çalışmalarının sonuçları da bu veriyi destekler nitelikte… Evcil kedi ve köpeklerin çok küçük bir kısmı ‘’Tedaviye yönelik’’ olarak adlandırılan besinler ve beslenme takviyeleri almakta…

Veteriner hekimlerin bir kısmı herhangi bir mamayı satmak veya önermek istemez, bunu yaparken kendilerini bir ticari ürünü pazarlıyor gibi hissederler. Ancak insanlara yönelik tıbbi bakım ve tedavide, beslenme ve sağlık arasındaki bağlantı bu kadar açık ve kabul edilmiş düzeyde iken, iyi beslenmenin ve doğru besin seçiminin önemi üzerinde anlaşmaya varılmışken, neden hayvan sağlığı için de bu konu en az insanlarda olduğu kadar önemli olmasın?

Evcil kedi ve köpeklerin kanıta dayalı olarak formülize edilmiş bir beslenme programı ile erken dönemden itibaren beslenmesi önleyici veteriner hekimliğin en önemli bileşenlerinden biridir, maliyet etkin bir yöntemdir hayvan sahibine ekstra bir yük getirmez. Örneğin erken yaşlardan itibaren diş taşları ve diş eti hastalıklarının oluşumunu engellemek veya bu riski minimize etmek amacıyla önerilen özel beslenme şekli veya kedilerde idrar yolu hastalıklarını önlemek amacıyla özel mamaların tavsiye edilmesi, önleyici veteriner hekimlikte beslenme konusuna güzel birer örnektedir. Erken yaşlardan İtibaren uygulanan idrar yolu sağlığına özel beslenme şekli ile ileriki yıllarda kedilerde idrar kesesi ile ilgili bir cerrahi operasyonun önüne geçmek ve tedavi masrafını önlemek mümkündür.

Yanıtlar